35

Rozjíždíme neziskovku – členská sekce

Dobrovolníci, brigádníci, zaměstnanci

Neziskovka se povětšinou neobejde bez dalších spolupracovníků. Máme hned několik možností, jak spolupracovat s dalšími pomocníky.

Dobrovolníci

Většina lidí v neziskovkách spolupracuje na bázi dobrovolnické činnosti, ale abychom neporušovali zákoník práce, měli by i tito dobrovolníci mít svoji dobrovolnickou spolupráci podepsanou písemně. Těžko při kontrole z ÚP budete vysvětlovat, že nejde o nelegální zaměstnávání. Přivodili byste problémy své organizaci a také samotným dobrovolníkům.

Sdílíme s vámi dokument, který můžete obměnit a používat jako dobrovolnickou smlouvu se svými dobrovolníky:

VLOŽIT DOBROVOLNICKOU SMLOUVU

Brigádníci

Další velká skupina lidí spolupracuje s neziskovkami formou brigády. Opět doporučujeme mít vše písemně doloženo a v tomto případě jsou vhodné dvě dohody mimo pracovní poměr – Dohoda o provedení práce a Dohoda o pracovní činnosti. 

  • Dohoda o provedení práce (DPP)

Má tu výhodu, že se z ní neodvádí sociální a zdravotní pojištění, pouze srážková 15% daň, která vám může být vrácena v ročním zúčtování. Pokud jste student, tak doložíte potvrzení o studiu, vyplníte daňové prohlášení (tzv. růžový papír) a nemusí se vám strhávat ani tato daň. Dohoda má však omezení na rozsah práce a to je max. 300 hod. ročně.

Pokud jste hlášeni na ÚP jako uchazeči o zaměstnání a přijdete s vyplněnou DPP, tak vás z vyřadí z evidence a nemáte nárok na žádnou podporu v nezaměstnanosti a to i v případě, že jste měli dohodu pouze podepsanou, ale nakonec jste nic neodpracovali. Zkrátka pokud jste hlášeni na ÚP a chcete tam ještě nějaký ten čas setrvat (i v případě, že již nemáte podporu, ale díky evidenci na ÚP neplatíte sociální a zdravotní pojištění), tak DPP v žádném případě nepodepisujte.

VLOŽIT VZOROVOU DPP

DPP je naopak vhodná pro všechny studenty, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, důchodce či jako brigáda při zaměstnání.

  • Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Tato dohoda je taková obdoba zkrácenému úvazku. Z DPČ odvádíme klasicky sociální, zdravotní pojištění, i daň z příjmu. DPČ může uzavřena v průměru celé lhůty sepsání dohody na max. 20 hod. /týdně, tzn. v praxi, že pokud máme podepsanou DPČ na dva měsíce, tak jeden měsíc můžeme pracovat na celý úvazek a další měsíc už nesmíme odpracovat nic, abychom v průměru odpracovali max. poloviční úvazek.

Pokud jste hlášeni na ÚP jako uchazeči o zaměstnání, můžete mít současně také uzavřenou DPČ. Vaše povinnost je doložit na ÚP podepsanou DPČ ještě tentýž den, jinak riskujete vyřazení z evidence. Je zde potom ještě další omezení, že maximální měsíční výdělek při evidenci na ÚP je polovina minimální mzdy (pro rok 2020 je to 7.300 Kč) a dokud máte sepsanou DPČ, tak je vám pozastavena podpora v nezaměstnanosti. Podpora nezaniká, pouze se pozastavuje a po ukončení DPČ bude dále vyplácena.

VLOŽIT VZOROVOU DPČ

Zaměstnanci

Spolupracovníky můžeme také klasicky zaměstnat na pracovní smlouvu. Můžeme se domluvit na zkráceném úvazku či dalších výhodách, to už záleží na nás, našem rozpočtu a možnostech. Pro snížení nákladů na pracovníky do pracovního poměru můžeme využít různých dotačních fondů, které popisujeme v následujících kapitolách o dotacích.

VLOŽIT VZOROVOU PS

Více se pracovně-právním záležitostem, zákonným povinnostem zaměstnavatelů, různým druhům spolupráce, náborovému řízení a motivací zaměstnanců věnujeme v kurzu BUDUJEME PRACOVNÍ TÝM.