35

Rozjíždíme neziskovku – členská sekce

Dotace na zaměstnance

Jak už bylo řečeno v předešlých kapitolách a přímo pak v rozhovorech s Janem Burdou a Veronikou Chromou, tak dotace na zaměstnance lze čerpat převážně z dotačních výzev u MPSV či u jiných ministerstvech (záleží na vaší činnosti a konkrétní výzvě), velkou nevýhodou u těchto titulů je to, že v době podání žádosti o dotaci musíte prokázat min. rok své činnosti. Takže když neziskovku rozjíždíme, na tento typ dotací si bohužel povětšinou nesáhnete.

Co jsme v rozhovorech však naťukli jenom zčásti jsou dotace od místně příslušného Úřadu práce. Dotace, které se nám nabízejí na nové pracovníky jsou tyto (jednotlivé body jsou funkčními odkazy, kterými se prokliknete na detailnější informace a potřebné formuláře jako jsou žádosti, vyúčtování apod.):

Vyřízení je pro organizaci (ať už neziskovku, tak živnostníka či firmu) vcelku snadné, je však dobré výt informován dopředu o aktuálních podmínkách (každý kalendářní rok se mírně podmínky mění) a vše plánovat v co největším předstihu.

Naše vlastní zkušenosti s dotacemi od Úřadu práce sdílíme v následujícím videu, kde vám ukážeme také vyplněné formuláře. Dozvíte se tipy z praxe, na co při vyplňování žádosti nezapomenout:

VIDEO O DOTACÍCH NA ANDÍLKA + UKÁZKA VYPLNĚNÝCH FORMULÁŘŮ A VYÚČTOVÁNÍ (NENÍ NATOČENO)