35

Rozjíždíme neziskovku – členská sekce

Výhody a nevýhody neziskovky

V této kapitole si povíme o tom, proč bychom se měli rozhodnout založit neziskovku a jaký druh a proč třeba naopak ne, jaké jsou výhody neziskovek a nebo naopak nevýhody ve srovnání třeba s podnikáním na živnostenský list či založením malé firmy.

Proč (ne)zakládat neziskovku

Nedávno jsem konzultovala s mojí kamarádkou konkrétní případ, na kterém se vám pokusíme osvětlit, proč zvolit jako formu naší plánované činnosti neziskovku či naopak nějakou formu podnikání. Kamarádka pořádá pravidelně se svojí další kamarádkou ženské kruhy. Jedná se o ženská setkávání, kde si sdílí svoje zkušenosti, předávají si potřebné informace, prochází různými rituály. Zatím tato setkávání organizovaly tzn. na černo, doteď to byla spíše semtam nahodilá akce, ale setkání se stávají více pravidelné, do toho nám přichází další vlna EET, která se bude týkat také služeb. Ptala se mě, zda je vhodnější založit nějakou neziskovku, v tomto případě spolek (dříve sdružení) a nebo živnost.

Moje hlavní otázka zněla: Chcete si svojí činností vydělávat každá pro sebe nebo chcete příspěvky účastníků dávat na společný účet a věnovat je na rozvoj dalších činnosti? Odpovědí bylo, že další činnosti neplánují a rády by si vydělané peníze nechávaly, ale chtějí samozřejmě zminimalizovat náklady na odvody a proto přemýšlely o založení neziskovky.

Kamarádce jsem poradila, ať si raději založí živnost, protože chce tuto činnost provozovat za účelem zisku. Jsou tu samozřejmě i jiné zájmy, o tom není řeč, ale zkrátka činnost bude generovat zisk, který si chtějí rozdělit jen mezi sebe. Nebudou vydělané peníze prioritně investovat do další činnosti a aktivit. A to je hlavní rozdíl oproti záměrům založení neziskových organizací. Neziskovky by se  neměly v první řadě soustředit na generování zisku, samozřejmě se zde může vytvořit, ale je potřeba ho potom použít zase v dalším kalendářním roce do dalších činností organizace.

Kamarádka je momentálně na rodičovské dovolené, tudíž živnost by měla na vedlejší činnost, platila by tedy na konci roku pouze daň z výdělku a také část na zdravotní pojištění. Při malých příjmech jsou to zanedbatelné položky. Na odvody sociálního pojištění zřejmě nedosáhne, musely by mít už větší roční výdělky.

Založení neziskové organizace, v tomto případě spolku, bych jim doporučila v případě, že by byly alespoň 3 zakladatelé a chtěli by dělat třeba více činností s výhledem do budoucna. Pronajali by si například místnost, kde by probíhalo vícero kroužků pro ženy, děti, rodiny apod. Mohli by pak třeba založit členské příspěvky a budovat komunitu členů své neziskové organizace. Odměnu za svojí práci by si vypláceli např. formou Dohody o provedení práce, kde by platily pouze 15% srážkovou daň. Ovšem celý zisk neziskové organizace by nešel do mezd. Vše by mohl kontrolovat založený kontrolní orgán stanovený ve stanovách. 

Pokud chceme při neziskovce provozovat také výdělečnou činnost, měli bychom ji mít jako vedlejší činnost a mít na ni stejně tak živnostenské oprávnění. Pokud ale plánujeme v první řadě na naší činnosti vydělávat peníze, nejeví se neziskovka jako vhodná forma organizace. Také účtování neziskovky je daleko složitější nežli malých živnostníků, tuto oblast řešíme v kurzu JAK NA ÚČETNICTVÍ, takže by to ani po této stránce nebylo jednodušší.

Zde sdílím ještě svoje zkušenosti se založením spolku, MC Andílek v Okříškách, které jsem vedla s kamarádkami 4 roky:

ZUZKA VIDEO O ZALOŽENÍ SPOLKU MC ANDÍLEK (ZATÍM NENÍ NATOČENO)